Vzácna návšteva na Obchodnej akadémii v Nitre

Jednou z tém návštevy amerického veľvyslanca v Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra boli aktuálne inovácie a zefektívnenie vzdelávacích programov na stredných školách Veľvyslanec Theodore Sedgwick si prezrel priestory školy a získal aj prehľadné informácie o realizácii projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Hlavným cieľom návštevy bola sa beseda so žiakmi druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Projekt s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“ priniesol Obchodnej akadémii v Nitre v priebehu tohto roka vybavenie modernou didaktickou technikou, ako aj vzdelávacie aktivity pre študentov i pedagógov. Dopytovo – orientovaný projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Jeho kľúčovým cieľom je implementovať do školskej praxe nové dimenzie vyučovania a preto sa zameriava na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú študenti, na ktorých je orientovaná inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia. V prípade cieľovej skupiny - pedagogických zamestnancov - sleduje projekt zavedenie nových dimenzií a moderných prvkov vyučovania. Jednou z nich je práve technika interaktívneho vyučovania, ktorá nie je len o práci s interaktívnou tabuľou, ale aj o nových metódach a formách vyučovania. Učitelia sa tiež postupne učia naplno využívať možnosti práce s e-learningovým prostredím zameraným na zefektívnenie vyučovacieho procesu. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kontakt
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra je modernou školou tretieho tisícročia
Bolečkova 2
95050, Nitra
Telefon: +421908979362
E-mail: manazerpublicity@gmail.com
http://oanitra.edupage.org/Kontaktní manažer: Norbert Vrabec
manažer publicity
Email: manazerpublicity@gmail.com

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz