Interaktívne vyučovanie je vyučovacou stratégiou 21. storočia

V rámci Obchodnej akadémie Nitre úspešne pokračuje realizácia projektu s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“. Dopytovo – orientovaný projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Najnovšou aktivitou projektu je zriadenie špeciálnych interaktívnych učební a nadväzujúca príprava pedagógov školy na zavádzanie nových foriem interaktívneho vyučovania. Vzdelávací program realizovaný inovatívnou metódou Ing. Štefana Švarca, PhD. pripravil učiteľov na využitie možností aktívnej prezentácie a demonštrácie učiva. Zároveň im poskytol cenný nástroj pre frontálne vyučovanie, ktorý učiteľovi pomáha prezentovať učivo veľmi dynamickou a pre žiakov atraktívnou formou. V rámci interaktívneho vyučovania je dôležitá a prínosná zvýšená motivácia žiakov, nakoľko interaktívne vyučovanie výrazne zvyšuje záujem žiakov o učivo. Podľa viacerých zahraničných výskumov interaktívny štýl vyučovania prispieva k prehľadnejšiemu štruktúrovaniu a lepšej organizácii vyučovacích hodín. Prínosná je i efektívnejšia práca s informáciami a učebnými zdrojmi a pomôckami.Interaktívne vyučovanie rozvíja schopnosť samostatne sa učiť, ako aj ďalšie zložky kľúčových kompetencií potrebných pre uplatnenie na trhu práce 21. storočia. Využívanie interaktívnej tabule pedagógom navyše umožňuje lepšiu verifikáciu vzdelávacích výstupov a možnosť priebežnej spätnej väzby o kvalite výučby. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kontakt
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra je modernou školou tretieho tisícročia
Bolečkova 2
95050, Nitra
Telefon: +421908979362
E-mail: manazerpublicity@gmail.com
http://oanitra.edupage.org/Kontaktní manažer: Norbert Vrabec
manažer publicity
Email: manazerpublicity@gmail.com

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz